Scholengemeenschap

‘Kust en Polder’

 

De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be/infobundelonderwijsregelgeving.

 

Ouders kunnen steeds een afschrift van deze regelgeving vragen aan de school.